Shop PINTLE BUSHINGS

 
30 CAL PINTLE BUSHING MG42 Mount adapter
30 CAL PINTLE BUSHINGMG42 Mount adapter

STEEL 30 CAL. PINTLE BUSHING

MG42 Mount adapter for the MG42 tripod